top of page

11+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ।

ਸਾਡੇ DS ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਦੋਸਤਾਨਾ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸਾਂ।

 

ਸਾਡੀਆਂ DS ਸੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ।

 

ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਲਈ।

 

ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 

*ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀਆਂ DS ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ £ ਬਚਾਓ*

ਸੀਨੀਅਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲ

£10.00Price
    bottom of page