top of page

6-11 વર્ષની વયના બાળકો માટે.

અમારા DS પરિવાર સાથે મનોરંજક, મૈત્રીપૂર્ણ, સર્જનાત્મક નૃત્ય વર્ગો.

 

અમારા DS જુનિયરના વર્ગો માટે બે સપ્તાહની અજમાયશ.

 

સળંગ ચલાવવા માટે બે અઠવાડિયા.

 

બાળક અજમાયશ દિવસ દીઠ, સ્તર માટે તમામ વર્ગોમાં હાજરી આપી શકે છે.

 

*જ્યારે તમારું બાળક અમારા DS વર્ગો અજમાવશે ત્યારે £ બચાવો*

જુનિયર ટુ વીક ટ્રેઇલ

£10.00Price
    bottom of page